Η διαδικασία παραγωγής ενός συμβατού αναλώσιμου είναι ακριβώς η ίδια που ακολουθείται και για τα OEM. Απλά αντί να πραγματοποιεί αυτήν την διαδικασία ο κατασκευαστής του εκτυπωτή την υλοποιεί κάποιο τρίτο εργοστάσιο. Πρόκειται λοιπόν για μία εξολοκλήρου κατασκευή προϊόντος με κατασκευή του πλαστικού αλλά και όλων τον μερών που χρειάζονται για το τελικό προϊόν. Τα προτερήματα αυτών των αναλωσίμων είναι ότι:

   1. Είναι καινούργιο και μη χρησιμοποιημένο προϊόν.

   2. Είναι εργοστασιακό προϊόν.

   3. Εργοστασιακή εγγύηση.

   4. Πλησιάζει ή ακόμα και πολλές φορές ξεπερνά το OEM σε ποιότητα.

   5. Αποδίδει τον ίδιο αριθμό εκτυπώσεων ή στις περισσότερες φορές ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των εκτυπώσεων σε σχέση με τα ΟΕΜ.

   6. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κατασκευαστές σχεδιάζουν το κέλυφος έτσι ώστε να είναι πολυσυμβατό και με άλλους τύπους εκτυπωτών έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν αυτοί το κόστος παραγωγή αλλά και εμείς αντίστοιχα το stock μας. Η επιτυχία εξαρτάται από την τεχνογνωσία των ανθρώπων σχεδιασμού και παραγωγής των προϊόντων αλλά και από την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται. Για αυτό τον λόγο έχουν βγει και κάποια standards-πιστοποιήσεις παραγωγής.